ryggEtter 6 år med kroniske låsninger i ryggen og mye smerter hadde jeg nær sagt gitt opp å finne en løsning. Jeg hadde besøkt omtrent alt som fantes av kiropraktorer, naprapater, osteopater, fysioterapeuter og manuellterapeuter uten å komme noen vei. Flere av disse hevdet at jeg var helt fin, og at løsningen lå i et sunt kosthold kombinert med normal mosjon. Naprapatene og kiropraktorene i særdeleshet var også opptatt å formidle at de har en holistisk tilnærming til pasientens problem der man ikke behandlet symptomer alene, men så på bakenforliggende årsaker som også kunne stamme fra andre deler av kroppen. I tillegg til at det hersker en samlebåndsmentalitet hvor motivet er effektivitet snarere enn pasientens behov er det erfaringsmessig liten eller ingen helhetlig tilnærming for å finne en permanent løsning.

Da jeg kom til Morten for første gang i 2012 hadde jeg i grunn ingen store forhåpninger. Men dette skulle forandres raskt. Allerede den første timen gjorde han betraktninger og funn som ikke bare var genuint nye i forhold til andre behandlere jeg har frekventert, men de gav også mening ut i fra smertebildet. Han forklarte at årsaken til mine ryggsmerter sannsynligvis stammet fra føttene, og undersøkte de nøye blant annet ved hjelp av en trykkplate som analyserte gange og motorikk. Morten var pragmatisk og nøktern for ikke å gi meg for store forhåpninger, men sa vi jobbet ut i fra en hypotese om hvordan best finne en løsning.

I dag lever jeg uten daglige smerter for første gang på mange år. Jeg er 80-90% bedre allerede. Og dette er ene og alene takket være Morten. Som en som har besøkt et representativt utvalg av behandlere er jeg tydelig på at Morten er en av landets beste kiropraktorer. Hans behagelige vesen og fremtoning kombinert med faglig styrke gjør han uovertruffen hva angår rygg- og muskelproblematikk. Han har en genuin interesse i å få deg frisk. Og han tar seg alltid god tid. Både til å svare på spørsmål og til å forklare hvordan og hvorfor. Jeg kommer til å fortsette å gå til Morten for jevnlig justering. Men i dag er det hver 3. måned isteden for 4-6 ganger i måneden.

Alexander, 31 år

 

 

About the Author:admin