Seneskjedebetennelse

Seneskjedebetennelse (tenosynovitt) er en betennelsestilstand i muskelens sene og omliggende skjede. En seneskjede fungerer både som en beskyttelse og tilrettelegger for å hindre direkte skader og friksjon mellom senen og vevet omkring. Den bidrar også til å holde senene på plass. Betennelsen er vanligst i senene til fot- og håndledd/finger musklene.

Årsak:

Det er forskjellige faktorer som kan være medvirkende til at betennelse i en seneskjede oppstår.
Oftest utløses betennelsen av en mekanisk irritasjon som feilbelastning eller overbelastning. Dette kan oppstå akutt eller som følge av belastning over tid. Når betennelsen skyldes overbelastning utvikles det en irritasjonstilstand i hinnene i seneskjeden. Disse fortykkes, og det
kan dannes et belegg som fører til friksjon, irritasjon og betennelse.

Andre Årsaker:

 • Personer med feilstilling i foten f.eks. de som har overpronasjon eller underpronasjon har økt risiko for å pådra seg seneskjede betennelser.
 • Dårlig fottøy og hardt underlag kan også være medvirkende årsaker
 • Aktiviteter og yrker med repeterende og monotone bevegelser
 • Personer som øker treningsbelastningen for raskt
 • Skader på seneskjeden eller omkringliggende strukturer
 • Kan forekomme som en del av en revmatisk sykdom som slitasjegikt og leddgikt
 • Underliggende sykdommer som diabetes kan øke risiko for utvikling
 • I sjeldne tilfeller kan en betennelse skyldes bakterieinfeksjon.
 • Ved tegn på at en infeksjon er under utvikling skal man søke lege snarest

Symptomer:

Ved seneskjedebetennelse vil senen og de ledd som senen fester til og beveger ofte oppleves vonde og ømme, og det kan oppstå hevelse og rødhet. Hevelsen kan være over et lokalt område av senen eller dekke hele senen. Senen oppleves ofte stiv og bevegelse av affekterte muskler og ledd kan bli nedsatt over tid. Det er ofte smertefullt å ta på senen. Økt friksjon mellom senen og omkringliggende strukturer kan føre til en knirkende lyd når senen beveges. Enkelte kan oppleve feber, dette kan være tegn på en infeksjon og krever øyeblikkelig kontakt med lege.

Undersøkelse:

På Fot- og ankelklinikkene på NEMUS Bryn og NEMUS Skøyen har vi spisskompetanse på undersøkelse og diagnostisering av plager i føtter og ankler. I tillegg til å vurdere selve senen, symptomene og disponerende faktorer kan senen vurderes med MR eller diagnostisk ultralyd. En slik undersøkelse kan avdekke skadens omfang. Vi bruker moderne undersøkelsesteknologi som gangeanalyse med Fotscan for å avdekke mulige årsaker til betennelsen.

Behandling:

I første fase er det viktig å roe ned den akutte irritasjonen i senen. Det anbefales å ise ned det smertefulle området, avlaste og hvile. Ved mer langvarige plager, vil ofte instrument assistert bløtvevsbehandling, Active Release Technique eller trykkbølgebehandling være effektive behandlingsmetoder. Noen vil ha behov for spesialtilpassede innleggssåler. Prognosen er god, forutsatt at tiltak gjøres for å gjenvinne normal bevegelighet, styrke og funksjon, før man er tilbake i full trening.

Hva kan du gjøre selv:

 • Senen kan avkjøles ved å massere med en isbit i 3 minutter 3-5 ganger daglig ved akutte smerter.
 • Unngå høy belastning som løping og hopping.
 • Bruk hensiktsmessig skotøy med bra støtdemping og god støtte i lengdebuen. Bruk såler hvis du har.